Persian

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Persian

Farsi | فارسی

خدمات اضطراری ایالتی (SES) یک سازمان داوطلبانه است که می تواند در شرایط اضطراری سیل یا طوفان به شما کمک کند. شما مجبور نیستید برای این خدمات هزینه ای بپردازید.

اگر از طریق تلفن خود با شماره 500 132 تماس بگیرید، در صورتی که خانه شما در اثر طوفان دچار سیل یا آسیب شده باشد، داوطلبان SES به خانه شما خواهند آمد. شما همچنین می توانید یک مترجم درخواست کنید. داوطلبان SES همیشه لباس نارنجی می پوشند. آنها در واکنش به شرایط اضطراری سیل و طوفان با تجربه هستند.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه می توانید خانواده و خانه خود را برای سیل و طوفان آماده کنید، مطالب زیر را ببینید.

اگر این اطلاعات را متوجه نمی شوید، از یکی از اعضای خانواده، دوست یا همسایه کمک بخواهید.

پیام های کلی

شرایط اضطراری می تواند در هر مکان و در هر زمانی رخ دهد.

با آماده شدن برای شرایط اضطراری، می‌توانید تأثیر حادثه را کاهش دهید و پس از آن سریع‌تر بهبود پیدا کنید.

ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که همه ساکنان ویکتوریا آماده هستند و در صورتی که مناطق نزدیک آنها تحت تأثیر طوفان یا سیل قرار بگیرد، می‌دانند چه کاری انجام دهند.

اگر برای دسترسی به اطلاعات شرایط اضطراری به کمک یک مترجم نیاز دارید، با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی با شماره 450 131 (تماس رایگان) تماس بگیرید و از آنها بخواهید با خط تلفن اورژانس ویکتوریا (226 226 1800) تماس بگیرند.

اگر کسی را می شناسید که نمی تواند انگلیسی صحبت کند، این شماره را برای او ارسال کنید.

پس از شرایط اضطراری مراقب باشید، زیرا ممکن است خطر همچنان وجود داشته باشد.

ممکن است بازگشت به خانه یا محل کار برای شما ایمن نباشد.

مطلع باشید - هشدارهای طوفان و سیل را از طریق خط تلفن اورژانس ویکتوریا (226 226 1800) یا در وب سایت اورژانس ویکتوریا https://emergency.vic.gov.au/respond/ دنبال کنید

ویژه طوفان

طوفان می تواند در هر مکان و در هر زمان رخ دهد.

ممکن است بادهای شدید، سیل ناگهانی، تگرگ شدید و رعد و برق را به همراه داشته باشند.

ممکن است صدمات عمده ای ایجاد کنند و زندگی شما را به خطر بیندازند.

اگر برای دسترسی به اطلاعات شرایط اضطراری به کمک یک مترجم نیاز دارید، با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی با شماره 450 131 (تماس رایگان) تماس بگیرید و از آنها بخواهید با خط تلفن اورژانس ویکتوریا (226 226 1800) تماس بگیرند.

برای کارهایی که انجام خواهید داد برنامه ریزی کنید و در صورت نیاز محل را ترک کنید.

در وب سایت VICSES بیاموزید که چگونه خانه و/یا محل کار خود را آماده کنید و در هنگام طوفان چه کاری انجام دهید-www.ses.vic.gov.au