Polish

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Polish

Polish | Polski

The State Emergency Service (SES) to organizacja ochotnicza, która może ci pomóc w sytuacji zagrożenia powodzią lub burzą. Nie musisz płacić za tę usługę.

Jeśli zadzwonisz ze swojego telefonu pod numer 132 500, wolontariusze z SES przyjdą do twojego domu, jeśli został on zalany lub uszkodzony przez burzę. Możesz również poprosić o tłumacza. Wolontariusze SES zawsze noszą pomarańczowy uniform. Mają oni doświadczenie w reagowaniu na sytuacje kryzysowe związane z powodziami i burzami.

Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak możesz przygotować swoją rodzinę i swój dom na powodzie i burze.

Jeśli nie rozumiesz tych informacji, poproś o pomoc członka rodziny, przyjaciela lub sąsiada.

Informacje ogólne

Sytuacje kryzysowe mogą powstać wszędzie i w każdej chwili.

Przygotowując się do sytuacji kryzysowej, możesz zmniejszyć jej skutki i szybciej powrócić do normy po jej wystąpieniu.

Chcemy zapewnić, żeby wszyscy mieszkańcy Wiktorii byli przygotowani i wiedzieli, co robić w przypadku, gdy tereny znajdujące się w ich pobliżu zostaną dotknięte przez burzę lub powódź.

Jeśli potrzebujesz tłumacza do pomocy w uzyskaniu informacji o sytuacji kryzysowej, zadzwoń do Telefonicznej Służby Tłumaczy pod numer 131 450 (połączenie bezpłatne) i poproś o połączenie z VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Jeśli znasz kogoś, kto nie potrafi mówić po angielsku, podaj mu ten numer.

Zachowaj ostrożność po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, ponieważ niebezpieczeństwa mogą nadal istnieć.

Powrót do domu lub miejsca pracy może nie być bezpieczny.

Bądź na bieżąco - monitoruj ostrzeżenia o burzach i powodziach za pośrednictwem gorącej linii VicEmergency (1800 226 226) lub na stronie internetowej VicEmergency - https://emergency.vic.gov.au/respond/              

Specyfika burzy

Burze mogą wystąpić wszędzie i w każdej chwili.

Mogą one przynieść silne wiatry, gwałtowne powodzie, duży grad i błyskawice.

Mogą spowodować poważne szkody i zagrozić twojemu życiu.

Jeśli potrzebujesz tłumacza do pomocy w uzyskaniu informacji o sytuacji kryzysowej, zadzwoń do Telefonicznej Służby Tłumaczy pod numer 131 450 (połączenie bezpłatne) i poproś o połączenie z VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Zaplanuj, co zrobisz i co zabierzesz ze sobą, jeśli będziesz musiał się ewakuować.

Dowiedz się na stronie internetowej VICSES - www.ses.vic.gov.au jak przygotować swój dom i/lub miejsce pracy oraz co robić podczas burzy