Macedonian

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Macedonian

Вовед:

State Emergency Service (SES) (Државна служба за вонредна состојба) е доброволна организација која може да ви помогне при вонредна состојба предизвикана од поплава или невреме.  Не треба да платите за оваа услуга.

Ако се јавите на 132 500 од вашиот телефон, доброволците од SES ќе дојдат во вашиот дом ако тој е поплавен или оштетен од невреме.  Можете исто така да побарате да користите преведувач.  Доброволците од  SES секогаш носат портокалови униформи.  Тие имаат искуство како да реагираат во вонредна состојба предизвикана од поплава или невреме.

Ве молиме, видете подолу за повеќе информации како можете да го подготвите вашето семејство и вашиот дом за поплави и невреме.

Ако не ги разбирате овие информации, замолете за помош некој член од семејството, пријател или сосед.

Општи пораки

Вонредна состојба може да се појави било каде, во било кое време.

Ако бидете подготвени за вонредна состојба, можете да го намалите нејзиното влијание и побрзо да закрепнете после тоа.

Сакаме да се осигураме дека сите Викторијци се подготвени и знаат што да прават во случај кога подрачјата во нивна близина се погодени од невреме или поплави.

Ако ви треба преведувач да ви помогне околу информации за вонредна состојба, јавете се во Службата за писмено и усмено преведување на 131 450 (повикот е бесплатен) и замолете ги да се јават на  VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Ако познавате некој кој не може да зборува англиски јазик, дајте им го овој број.

Внимавајте откако ќе помине вонредната состојба бидејќи се уште може да има опасности.

 Можеби нема да биде безбедно да се вратите во вашиот дом или на работа.

Бидете информирани -  следете ги предупредувањата за невреме или поплави преку  VicEmergency hotline (1800 226 226) или на веб-страницата на VicEmergency - https://emergency.vic.gov.au/respond/

Информации за невреме

Невреме може да се појави било каде и било кога.

Тоа може да биде проследено со силни ветрови, поплави од поројни води, големи зрна град и молњи.

Тоа може да предизвика голема штета и да ви го загрози животот.

Ако ви треба преведувач да ви помогне околу информации за вонредна состојба, јавете се во Службата за писмено и усмено преведување на 131 450 (повикот е бесплатен) и замолете ги да се јават на  VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Планирајте што ќе правите и што ќе земете со вас, во случај да треба да се евакуирате.

Дознајте како да го подготвите вашиот дом и/или работно место и што да правите во тек на невреме на веб-страницата на  VICSES – www.ses.vic.gov.au

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities