Polish

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Polish

Wprowadzenie

State Emergency Service (SES) (Stanowa Służba Ratunkowa) jest organizacją ochotniczą, która może ci przyjść z pomocą w nagłych przypadkach w razie powodzi lub burzy. Usługa ta jest bezpłatna.

Jeśli zadzwonisz ze swojego telefonu pod numer 132 500, ochotnicy z SES przyjadą do ciebie do domu, jeżeli został on zalany lub uszkodzony przez burzę. Możesz również poprosić o tłumacza. Ochotnicy SES noszą zawsze pomarańczowe umundurowanie. Mają oni doświadczenie w reagowaniu na sytuacje powodziowe i burzowe.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat tego, jak przygotować swoją rodzinę i dom na wypadek powodzi i burz.

Jeżeli nie rozumiesz tych informacji, poproś członka rodziny, przyjaciela lub sąsiada o pomoc.

Informacje ogólne

Nagłe przypadki mogą się wydarzyć wszędzie i w każdej chwili.

Przygotowując się na nagły wypadek możesz zmniejszyć jego skutki i szybciej powrócić do normalnego życia.

Chcemy zapewnić, by wszyscy mieszkańcy Wiktorii byli przygotowani i wiedzieli co robić w przypadku, gdy miejsce, w którym się znajdują zostało nawiedzone przez burzę lub powódź.

Jeśli potrzebujesz tłumacza, by pomógł ci w uzyskaniu informacji w nagłych wypadkach, zadzwoń do Telefonicznej Służby Tłumaczy pod numer 131 450 (freecall) i poproś o połączenie z VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Jeżeli znasz kogoś, kto nie mówi po angielsku, przekaż mu ten numer.

Po ustąpieniu sytuacji kryzysowej, zachowaj nadal ostrożność, ponieważ może nadal istnieć niebezpieczeństwo.

Może nie być dla ciebie całkiem bezpiecznie powrócić do domu lub miejsca pracy.

Bądź na bieżąco – monitoruj ostrzeżenia burzowe i powodziowe korzystając z infolinii VicEmergency (1800 226 226) lub na stronie VicEmergency https://emergency.vic.gov.au/respond/

Wodniesieniu do burz

Burze mogą wystąpić wszędzie i w każdej chwili.

Mogą one przynieść ze sobą silne wiatry, gwałtowne powodzie, gradobicie i błyskawice.

Mogą spowodować duże straty i narazić twoje życie na niebezpieczeństwo.

Jeśli potrzebujesz tłumacza, by pomógł ci w uzyskaniu informacji w nagłych wypadkach, zadzwoń do Telefonicznej Służby Tłumaczy pod numer 131 450 (freecall) i poproś o połączenie z VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Zaplanuj co zrobisz i zabierzesz ze sobą, jeśli zmuszony będziesz do ewakuacji.

Dowiedz się na stronie VICSES – www.ses.vic.gov.au jak przygotować swój dom i/lub miejsce pracy i co robić w czasie burzy.

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities