Somali

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Somali

Horudhac

Adeega Xaalladaha Degdegta ah ee Dawlad Goboleedka (State Emergency Service) waa urur tabaruc ah kaas oo kaa caawimi kara daadadka ama dabaylaha degdegta ah. Maaha inaad adeegaan lacag ka bixiso. 

Haddii aad ka wici karto 132 500 telefoonkaaga, tabaruciin ka socota SES ayaa imaan doona gurigaaga haddii ay wax kuu geysteen daadad iyo dabaylo. Waxaad kaloo codsan kartaa turjubaan. Tabaruciinta SES had iyo jeer waxay lebistaan dhar midabkiisu yahay kan liinta. Waa dad khibrad u leh wax ka qabashada dabaylaha iyo daadadka xaalladaha degdegta ah.   
Fadlan arag hoos macluumaad intaas ka badan iyo sida aad u diyaarin karto qoyskaaga iyo gurigaaga waqtiga daadadka iyo dabaylaha. 
Haddii aadan fahmin macluumaadkaan, weydii xubin qoyska ka mid ah, saaxiib ama caawima weydiiso deriska. 

Farriimaha Guud 

Xaalladaha degdegta ahi meel kast ayay ka dhici karaan, mar walba. 

Adiga oo u diyaargaroobaya xaalladaha degdegta ah, waxaad hoos u dhigi kartaa saamaynta xaalladaha degdegta ah, ka dibna degdeg ayaad uga soo kabsan kartaa. 

Waxaan rabnaa in aan xaqiijino in dhamaan reer Fiktooriya diyaar u noqdaan oo ogaadaan wixii la samayn lahaa marka ay agagaaraha u dhow saameeyaan daadad iyo dabaylo. 

Haddii aad u baahan tahay macluumaad degdeg ah, wac Adeega Afcelinta iyo Tarjumida qoraalka oo ah 131 450 (lacag la’aan) weydiina inay kaa wacaan Khadka VicEmergency oo ah (1800 226 226).

Haddii aad taqaan qof aan ku hadli karin Ingiriiska, sii nambarka. 

Taxadar ka samay xaalladaha degdegta, maadaama khatartu ay weli jiri karto. 

Waxaa laga yaabaa inay amaan tahay, maadaama khatart u weli jiri karto. 

War hel – la soco digniinta dabaylaha iyo daadadka adiga oo u maraya Khadka VicEmergency (1800 226 226) ama websaytka VicEmergency. https://emergency.vic.gov.au/respond/

Khaasatan Dabaylaha 

Dabayluhu waxay ka dhici karaan meel kasta mar kasta.  

Waxay keeni karaan dabayla xoogan, daadad, dhagax barafeed iyo biriq ama hanqar.  

Waxay sababi karaan khasaara weyn naftaadana khatar ayay gelin karaan. 

Haddii aad u baahan tahay caawimaada adeega Turjubaanka ee degdegta ah, wac Adeega Tarjumida iyo Afcelinta oo ah 131 450 (lacag la’aan) weydiina inay wacaan Khadka VicEmergency oo ah ((1800 226 226).

Qorshayso wixii aad samayn lahayd qaadana, haddii aad rabto inaad qaxdo. 

Wax ka ogow sida loo diyaariyo gurigaaga iyo/ama shaqada, iyo waxa la samaynayo marka dabayla dhacayaan iyo/ama goobta shaqada websaytka VICSESE - www.ses.vic.gov.au
 

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities