Vietnamese

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Vietnamese

Mở đầu:

State Emergency Service (SES) (Dịch Vụ Khẩn Cấp Tiểu Bang) là một tổ chức tình nguyện có thể giúp quý vị trong trường hợp khẩn cấp do lũ lụt và bão. Quý vị không phải trả tiền cho dịch vụ này.

Khi quý vị gọi 132 500 từ điện thoại của mình, các tình nguyện viên từ SES sẽ đến nhà quý vị nếu nhà quý vị bị ngập lụt hoặc bị hư hỏng do bão. Quý vị cũng có thể yêu cầu có thông dịch viên. Các tình nguyện viên của SES luôn mặc đồng phục màu cam. Họ có kinh nghiệm ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về lũ lụt và bão.

Xin xem phần dưới đây để biết thêm thông tin về cách quý vị có thể chuẩn bị cho gia đình mình và căn nhà mình để ứng phó với lũ lụt và bão.

Nếu quý vị không hiểu thông tin này, hãy nhờ thân nhân trong gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm giúp đỡ
 
Thông điệp chung

Trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào.

Bằng cách chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể giảm ảnh hưởng của nó và phục hồi nhanh hơn sau đó.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả cư dân Victoria đều được chuẩn bị và biết phải làm gì trong trường hợp các khu vực gần họ bị ảnh hưởng bởi bão hoặc lũ lụt.

Nếu quý vị muốn nhờ thông dịch viên trợ giúp về thông tin khẩn cấp, hãy gọi cho Dịch vụ Thông và Phiên dịch qua số 131 450 (miễn phí) và yêu cầu họ gọi đến VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Nếu quý vị biết ai đó không thể nói được tiếng Anh, hãy cung cấp cho họ số này.

Hãy cẩn thận sau một trường hợp khẩn cấp, vì các mối nguy hiểm vẫn có thể tồn tại.

Quý vị có thể không an toàn khi trở về nhà hoặc nơi làm việc của mình.

Hãy cập nhật thông tin - theo dõi cảnh báo về lũ lụt và bão qua VicEmergency Hotline (1800 226 226) hoặc trên trang mạng của VicEmergency - https://www.emergency.vic.gov.au/respond/ 

Đặc Điểm Bão 

Các cơn bão có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào.

Chúng có thể mang lại gió mạnh, lũ quét, mưa đá lớn và sấm chớp.

Chúng có thể gây ra thiệt hại lớn và đe dọa đến tính mạng của quý vị.

Nếu quý vị cần một thông dịch viên để trợ giúp với thông tin khẩn cấp, hãy gọi cho Dịch vụ Thông và Phiên dịch qua số 131 450 (miễn phí) và yêu cầu họ gọi đến VicEmergency Hotline (1800 226 226).

Hãy lập kế hoạch về những gì quý vị sẽ làm và mang theo với quý vị khi cần sơ tán.

Hãy tìm hiểu cách chuẩn bị nhà cửa và/hoặc nơi làm việc của quý vị và những điều cần làm khi gặp bão ở trang mạng VICSES – www.ses.vic.gov.au

Video chuẩn bị lũ lụt bằng tiếng Việt

Flood preparedness video - Vietnamese 

MEMBER | Multicultural Emergency Management Partnership

Supporting emergency preparedness and resilience among migrant and refugee communities