Vietnamese

To assist people from multicultural communities, important information is available in a number of languages.

Vietnamese

Vietnamese | Tiếng Việt

Dịch vụ Khẩn cấp Tiểu bang (SES) là một tổ chức tình nguyện có thể giúp quý vị trong tình trạng khẩn cấp do bão hay lụt. Quý vị không phải trả tiền cho dịch vụ này.

Nếu quý vị gọi số 132 500 từ điện thoại của mình, các tình nguyện viên từ SES sẽ đến nhà quý vị nếu nhà bị ngập lụt hoặc hư hại do bão. Quý vị cũng có thể yêu cầu thông dịch viên. Các tình nguyện viên của SES luôn mặc đồng phục màu cam. Họ có kinh nghiệm ứng phó với các tình trạng khẩn cấp do bão và lũ lụt.

Vui lòng xem thông tin dưới đây để biết thêm về cách quý vị có thể chuẩn bị cho gia đình và ngôi nhà của mình khi gặp bão và lũ.

Nếu quý vị không hiểu thông tin này, hãy hỏi người trong gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm để được hỗ trợ.

Thông điệp chung

Tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Chuẩn bị sẵn sàng cho các tình trạng khẩn cấp, quý vị có thể giảm tác động của tình trạng khẩn cấp và phục hồi nhanh hơn sau đó.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả người dân Victoria đều chuẩn bị sẵn sàng và biết phải làm gì trong trường hợp các khu vực gần họ bị ảnh hưởng bởi bão hoặc lũ lụt.

Nếu quý vị cần thông dịch viên trợ giúp về thông tin tình trạng khẩn cấp, hãy gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch theo số 131 450 (miễn phí) và yêu cầu họ gọi đến Đường dây nóng của VicEmergency (1800 226 226).

Nếu quý vị biết ai đó không thể nói tiếng Anh, hãy cung cấp cho họ số điện thoại này.

Hãy cẩn thận sau tình trạng khẩn cấp, vì những nguy hiểm vẫn có thể tồn tại.

Quý vị có thể không an toàn khi trở về nhà hoặc nơi làm việc của mình.

Cập nhật thông tin - theo dõi cảnh báo bão và lũ lụt qua đường dây nóng của VicEmergency (1800 226 226) hoặc trên trang mạng của VicEmergency - https://emergency.vic.gov.au/respond/

Những đặc điểm của Bão

Bão có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu và bất cứ lúc nào.

Chúng có thể mang lại gió mạnh, lũ quét, mưa đá lớn và sét.

Chúng có thể gây ra thiệt hại lớn và khiến quý vị gặp rủi ro về tính mạng.

Nếu quý vị cần thông dịch viên trợ giúp về thông tin tình trạng khẩn cấp, hãy gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch theo số 131 450 (miễn phí) và yêu cầu họ gọi đến Đường dây nóng của VicEmergency (1800 226 226).

Lập kế hoạch cho những gì quý vị sẽ làm và mang theo bên mình, nếu quý vị cần phải đi sơ tán.

Tìm hiểu cách chuẩn bị nhà và/hoặc nơi làm việc và những việc cần làm khi có bão tại trang mạng của VICSES - www.ses.vic.gov.au